Vítame Vás na webe chovateľskej stanice sibírskych husky Grand Forjana.   Chovateľ Martin Bakalár

Chovné suky pôsobiaci v chove Grand Forjana, ktoré sú vo vlastníctve rešp. spoluvlastníctve chovateľa.